info
Objednávka tlumočení


Zadavatel
Firma / Jméno
Adresa
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon Fax
Mobil E-mail
Kontaktní osoba www

Z jazyka Místo
Do jazyka Datum
   Čas  
Další jazyky Počet tlumočníků

Typ tlumočení   konsekutivní
       (po úsecích)

  simultánní
       (kabinové)

  informativní
       (po telefonu)
Požadavky   bilingvinní tlumočení
  zajištění tlumočnického zařízení – kabiny, sluchátka apod. (pouze u simultánního tlumočení)
Předmět jednání
Datum dodání podkladových materiálů

Zvláštní požadavky
Platba   v hotovosti
  převodem

   Nahoru