info
Úvod


Společnost RESPECTIVE byla založena v roce 1996 v Praze, kde zpočátku poskytovala překladatelské a tlumočnické služby pro úzký okruh stálých klientů. S rozšiřováním poskytovaných služeb se adekvátně rozvíjelo i zabezpečení potřebného zázemí.

Společnost RESPECTIVE sdružuje tým třiceti překladatelů a tlumočníků, rodilých mluvčí a odborníků v oblasti softwaru, DTP služeb a počítačové grafiky, kteří společně šetří Váš čas strávený při komunikaci se zahraničím a při zpracovávání Vašich prezentací a dokumentů.

Vaše materiály překládají jazykoví odborníci specializovaní na obor, kterým se vaše společnost zabývá. Díky tomu je dosaženo nejvyššího možného profesionálního přístupu a jednotnosti používané terminologie.

Samozřejmostí je záruka naprosté důvěrnosti svěřených informací. Součástí naší péče je i archivování veškerých Vašich dokumentů pro případné pozdější využití.

Velkou pozornost klademe také na pečlivé zpracování dokumentů po stránce grafické. Díky spolupráci s DTP studiem jsme schopni komplexně zpracovat prezentační materiály Vaší společnosti, jako jsou prospekty, katalogy či výroční zprávy pro tisk, nebo zajistit i přípravu a průběžnou aktualizaci Vaší prezentace na Internetu.


Jsme ochotni kdykoliv vyjít vstříc vašim požadavkům
a tím usnadnit Vaši práci.Nahoru