info
Ceník


Překladatelské služby

Sazba je uváděna za 1 normostranu (NS)
1 NS je definována jako 1.800 znakůZákladní jazyková skupina

angličtina, němčina, francouzština, italština, slovenština, ruština, ukrajinština

Běžný i odborný text
z českého do cizího jazyka 350,- Kč
z cizího do českého jazyka 350,- Kč
z cizího do cizího jazyka 480,- Kč


Zvláštní jazykové skupiny

1. bulharština, běloruština, holandština, litevština, maďarština, polština, portugalština, rumunština, srbština, chorvatština, slovinština, španělština

z českého do cizího jazyka 390,- Kč
z cizího do českého jazyka 390,- Kč
z cizího do cizího jazyka 560,- Kč


2. dánština, finština, norština, řečtina, švédština, turečtina

z českého do cizího jazyka 820,- Kč
z cizího do českého jazyka 820,- Kč
z cizího do cizího jazyka 1.500,- Kč


3. arabština, čínština, japonština, hebrejština, vietnamština
výchozí je rozsah textu v českém jazyce


z českého do cizího jazyka 990,- Kč
z cizího do českého jazyka 990,- Kč
z cizího do cizího jazyka 1.800,- Kč


Příplatky

připojení soudního razítka 180,- Kč/1 NS
korekce textu rodilým mluvčím 200,- Kč/1 NS
zvláštní grafická úprava 10-50%
skenování obrázků 40,- Kč/1 obr.
popis v obrázcích 3,- Kč/1 slovo


Rychlostní příplatky

vyhotovení v den zadání do 1 NS bez příplatku
nad 1 NS
týká se jen základní jazykové skupiny
100%
vyhotovení do druhého dne do 2 NS
bez příplatku
nad 2 NS
týká se jen základní jazykové skupiny
50%
vyhotovení překladu přes víkend 30 - 50%
velmi krátký časový termín k vyhotovení objemného překladu (rozsah zakázky nad 8 NS/1 den) 10 - 60%
Přepis textu

v českém jazyce 40,- Kč
v cizím jazyce 60,- Kč


Slevy

Při zadání větších překladů poskytuje RESPECTIVE následující slevy:

40-50 normostran 2%
51-100 normostran 3%
101 normostran a více 5%

Jako projev našeho zájmu o klienty je Vám vedena "Zákaznická karta", do níž jsou zaznamenány všechny jednotlivé překlady, které zadáváte. Jakmile souhrn Vašich překladů překročí počet 200 normostran, získáváte automaticky slevu ve výši 2% na všechny další zakázky.

Tato sleva samozřejmě nevylučuje slevy uvedené výše - to znamená, že po dosažení této hranice získáte na překlad v rozsahu přes 100 normostran celkovou slevu 7%.Tlumočnické služby

1 hodina konsekutivního tlumočení 650,- Kč
účtována je vždy nejméně polovina pracovního dne (4 hodiny)
(podle okolností lze dohodnout i jinak)
za každou hodinu nad 8 hodin 10% příplatek
1 den tlumočení 6.500,- Kč
objednavatel zajišťuje tlumočníkovi na vlastní náklady stravu (polopenze) a ubytování na standardní úrovni
1 den simultánního tlumočení (dva tlumočníci) 15.000,- Kč
za každou hodinu přesahující 8 hodinovou pracovní dobu je účtováno 850,- Kč / 1 hodina / tlumočník
objednavatel zajišťuje tlumočníkovi na vlastní náklady stravu (polopenze) a ubytování na standardní úrovni
možnost poskytnutí technického zázemí (kabiny, sluchátka, ...)

Pracovní den tlumočníka tvoří 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení.
Náklady na dopravu tlumočníka na místo činí 8,- Kč / 1 km.

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH 21%.Nahoru